ECPS ONLINE

PERMOHONAN PROGRAM KEKOMPETENAN

Play Video

Kursus yang ditawarkan

PROGRAM KEKOMPETENAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK, PENCANTUM KABEL & MODUL SOKONGAN


(PENTAULIAHAN OLEH SURUHANJAYA TENAGA)

Kategori
 1. PJE A4 (Sepenuh Masa)
 2. PJE A4 (Separuh Masa)
 3. PJE B0 (Sepenuh Masa)
 4. PJE B0 (Separuh Masa)
 5. PJE B4 (Sepenuh Masa)
 6. Modul Talian Atas Voltan Rendah (Sepenuh Masa)
 7. Modul Talian Atas Voltan Tinggi (Sepenuh Masa)
 8. Modul Penyegerakan Voltan Rendah (Separuh Masa)
 9. Modul Penyegerakan Voltan Tinggi (Separuh Masa)
 10. Jurutera Elektrik Kompeten (JEK)(Separuh Masa)

Kategori

 1. Pencantum Kabel (Tahap 1 – 1 kV Voltan Rendah)
 2. Pencantum Kabel (Tahap 2 – 11kV Voltan Rendah)
 3. Pencantum Kabel (Tahap 3 – 33kV Voltan Rendah)


Pengumuman

 • Sistem telah kembali pulih dan beroperasi seperti biasa. Mohon maaf atas gangguan teknikal.
 • Sila pastikan Bahagian E bagi borang permohonan PENJAGA JENTERA ELEKTRIK DAN PENCANTUM KABEL diisi dengan lengkap beserta lampiran yang diperlukan. Permohonan tidak lengkap atau tidak ditandatangani tidak akan ditolak.
 • Sila poskan borang ke alamat berikut: 

Program Kekompetenan

TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd (ILSAS),

Jalan IKRAM-UNITEN,

43650 Bandar Baru Bangi,

Selangor Darul Ehsan.

 • Sila muat turun borang dah isikan lampiran yang berkenaan
×
×

Cart