Pembaharuan KKT bagi Skop Sesalur Atas Voltan Rendah (SAVR) – KKB COURSE

Modul ini disediakan untuk memastikan Kontraktor Kerja TNB yang dilantik dapat menjalankan kerja-kerja dengan mematuhi keperluan keselamatan dan perundangan yang berkaitan

Method/Platform: Digital Learning

Jumlah Hari: 1 hari

Maklumat lanjut:

  • Rohaya Atan, Tel : 03 -8922 7357 / Email : rohaya.atan@tnb.com.my
  • Abdul Wafi Abdul Kadir Jilany, Tel : 03 -8922 7222 / Email : wafi.kadir@tnb.com.my

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

Apa yang akan dipelajari?

0830-1030

  1. Keselamatan, LSR & HIRADC
  2. Ulangkaji sistem pemasangan talian atas Voltan Rendah
  3. 5 MCQ Online Quiz

1100-1300

  1. Ulangkaji pengurusan rentis
  2. Ulangkaji kesedaran pengurusan trafik
  3. Case study: Kejanggalan lazim pepasangan SAVR (Penilaian Amalan Kejuruteraan -PAK), Eng. Update & Discussion
  4. 5 MCQ Online Quiz

1430-1600

  1. 30 MCQ – Socrative

**Peserta akan diberikan Kad Kelayakan Teknikal (KKT) selepas selesai menghadiri kursus.

Terma & Syarat:

**50% yuran penyertaan akan dikenakan kepada pihak tuan sekiranya pemberitahuan pembatalan kepada ILSAS dilakukan dalam tempoh empat belas (14) hingga dua puluh sembilan (29) hari daripada tarikh kursus.

**100% yuran penyertaan akan dikenakan kepada tuan sekiranya pemberitahuan pembatalan kepada ILSAS dilakukan kurang daripada empat belas (14) hari dari tarikh kursus.

Additional information

Date

8 September 2022 – Digital Learning, 17 November 2022 – Digital Learning, 9 FEBRUARI 2023 – Digital Learning, 27 Mac 2023 – Digital Learning, 22 Jun 2023 – Digital Learning, 18 September 2023 – Digital Learning, 8 November 2023 – Digital Learning

Tarikh 2024

14 FEBRUARI 2024 – DIGITAL LEARNING (ONLINE), 2 APRIL 2024 – DIGITAL LEARNING (ONLINE)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.