Kontraktor Kerja Bumiputera

-KKB-

SKOP KERJA

 1. Pembinaan dan mulatugas Pencawang Elektrik
 2. Senggaraan Pencawang
 3. Pengurusan Trafik

*Peserta perlu menyempurnakan dan lulus ketiga-tiga modul ini bagi mendapatkan Kad Kelayakan Teknikal bagi Skop Pencawang

 1. Pengurusan Trafik dan Penurapan Semula Jalan
 2. Amalan Rentangan Kabel Hingga 33kV *Pendaftaran Kini Dibuka

*Peserta perlu menyempurnakan dan lulus kedua-dua modul ini bagi mendapatkan Kad Kelayakan Teknikal Skop Kabel

 1. Sesalur Atas Voltan Rendah (SAVR)
 2. Vegetation Management
 3. Pengurusan Trafik

*Peserta perlu menyempurnakan dan lulus ketiga-tiga modul ini bagi mendapatkan Kad Kelayakan Teknikal bagi Skop Talian Atas Voltan Rendah

 1. Kabel Bertebat Diudara Voltan Tinggi (MV ABC)
 2. Vegetation Management
 3. Pengurusan Trafik

*Peserta perlu menyempurnakan dan lulus ketiga-tiga modul ini bagi mendapatkan Kad Kelayakan Teknikal bagi Skop Talian Atas Voltan Tinggi

 1. Sistem Lampu Jalan (Pemasangan & Senggaraan) *Pendaftaran Kini Dibuka
 2. Pengurusan Trafik

*Peserta perlu menyempurnakan dan lulus kedua-dua modul ini bagi mendapatkan Kad Kelayakan Teknikal bagi Skop Lampu Jalan

 1. Pemasangan/Pengalihan Meter OPC

Syarat kelayakan penyertaan : Peserta perlu mempunyai PW4 – Pendawai Elektrik Tiga Fasa dan Endorsan Pengujian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga

 1. Kerja Talian Hidup Voltan Rendah (VR) *Pendaftaran Kini Dibuka

Syarat kelayakan penyertaan : Peserta perlu mempunyai Penjaga Jentera Elektrik (Minimum Kategori A1) yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Peserta layak mendapat Kad Kelayakan Teknikal bagi Skop Kerja Talian Hidup Voltan Rendah (VR) sekiranya telah menyempurnakan Skop Lampu Jalan ATAU Skop Talian Atas Voltan Rendah.

×
×

Cart