• Skop Loadreading – Bacaan Beban Voltan Rendah Quick View
    • Skop Loadreading – Bacaan Beban Voltan Rendah Quick View
    • , ,
    • Skop Loadreading – Bacaan Beban Voltan Rendah

    • Kursus ini dirangka khas kepada pekerja TNB Bahagian Distribution Network dan juga Kontraktor Perkhidmatan Bumiputera (KPB) yang mendapat kontrak melakukan kerja-kerja pengambilan bacaan beban voltan rendah di pencawang-pencawang TNB. Bagi peserta TNB yang menyelia kerja-kerja pada voltan rendah dan pasukan KPB yang mempunyai sekurang-kurangnya sijil Chargeman A0 adalah diberi keutamaan menyertai kursus ini. Dalam kursus ini para pelatih akan didedahkan…
    • Select options